White Belt GI Rankings

NO GI Ranking Search

104 Athletes

3960points
Willow Mitchell Group Entry Division Weight Belt
Gracie Barra Alberton Girls GI / Kids 3 / White / 28KG Girls GI Kids 3 28KG White
South Africa
2500points
Max Linley Group Entry Division Weight Belt
Pride Fighting Academy Men’s GI / White / Amateur / 94KG Men’s GI Amateur 94KG White
South Africa
2320points
Sebastian Du Toit Group Entry Division Weight Belt
Maximillian Academy Juvenile Gi Male / White / 73KG Juvenile Gi Male 73KG White
South Africa
1460points
Caleb Raubenheimer Group Entry Division Weight Belt
Sbg Cape Town Boys GI / Infant / White / 30KG Boys GI Infant 30KG White
South Africa
1460points
Carmen Addinall Group Entry Division Weight Belt
Maximillian Academy Women’s GI / White / Amateur / 95KG Women’s GI Amateur 95KG White
South Africa
1460points
Joshua Wykeham Group Entry Division Weight Belt
Sbg Cape Town Boys Gi / Infant – Junior / White / 50KG Boys Gi Junior 50KG White
South Africa
1460points
Keanu Hemmings Group Entry Division Weight Belt
Sbg Cape Town Boys Gi / Teen / White – Yellow / 62KG Boys Gi Teen 62KG White
South Africa
1460points
Luan Van Dyk Group Entry Division Weight Belt
Rio Grappling Club Africa Boys Gi / Kids 3 / White / 30KG Boys Gi Kids 3 30KG White
South Africa
1460points
Matthew Goodall Group Entry Division Weight Belt
Renzo Gracie Academy Cape Town Male Gi / White / Master 2 / 77KG Male Gi Master 1 77KG White
South Africa
1460points
Muhammad Thaakir Peters Group Entry Division Weight Belt
Apex Jiu Jitsu Cape Town Male Gi / White / Adult / 62KG Male Gi Adult 62KG White
South Africa
1460points
Nick Olivier Group Entry Division Weight Belt
Rio Grappling Club Africa Men’s GI / White / Master 1 / 120KG Men’s GI Master 1 120KG White
South Africa
1460points
Pierre Ferreira Group Entry Division Weight Belt
Sbg Cape Town Male Gi / White / Master 2 / 94KG Male Gi Master 2 94KG White
South Africa
1460points
SJ Vermaak Group Entry Division Weight Belt
Bonzai Martial Arts Men’s GI / White / Master 1 / 94KG Men’s GI Master 1 94KG White
South Africa
1460points
Tony Velosa Group Entry Division Weight Belt
Renzo Gracie Academy Cape Town Male Gi / White / Master 1 / 120KG Male Gi Master 1 94KG White
South Africa
1260points
Alexander Riley Group Entry Division Weight Belt
Sbg Cape Town Boys Gi / Kids 3 / White / 34KG Boys Gi Kids 3 34KG White
South Africa
1260points
Andre Janse van Rensburg Group Entry Division Weight Belt
Rio Grappling Club Africa Men’s GI / White / Master 2 / 94KG Men’s GI Master 2 94KG White
South Africa
1260points
Connor Hemmings Group Entry Division Weight Belt
Sbg Cape Town Boys Gi / Junior / White – Grey / 60KG Boys Gi Junior 60KG White
South Africa
1260points
Cruz Forbes Group Entry Division Weight Belt
Sbg Cape Town Boys Gi / Infant – Junior / White / 50KG Boys Gi Infant 46KG White
South Africa
1260points
Ethan Stopforth Group Entry Division Weight Belt
Gracie Jiu Jitsu Cape Town Juvenile Gi Male / White / 81KG Juvenile Gi Male 81KG White
South Africa
1260points
Fynn Mynhardt Group Entry Division Weight Belt
Sbg Cape Town Boys Gi / Infant / White / 42KG Boys Gi Infant 42KG White
South Africa
1260points
Hanco Strydom Group Entry Division Weight Belt
Rio Grappling Club Africa Male Gi / White / Adult / 120KG Male Gi Adult 120KG White
South Africa
1260points
Herman Fourie Group Entry Division Weight Belt
Bonzai Martial Arts Youth Men’s GI / White / 81KG Youth Men’s GI 81KG White
South Africa
1260points
Hunter Gie Group Entry Division Weight Belt
Sbg Cape Town Boys Gi / Kids 3 / White / 30KG Boys Gi Kids 3 30KG White
South Africa
1260points
James Love Group Entry Division Weight Belt
Sbg Cape Town Boys Gi / Infant / White / 34KG Boys Gi Infant 34KG White
South Africa
1260points
Ludwich Maartens Group Entry Division Weight Belt
Maximillian Academy Male Gi / White / Master 2 / 85KG Male Gi Master 2 85KG White
South Africa
1260points
Michael Dearham Group Entry Division Weight Belt
Marcello Monteiro Association South Africa Boys GI / Junior / Yellow / 34KG Boys GI Junior 34KG White
South Africa
1260points
Werlo Van Dyk Group Entry Division Weight Belt
Rio Grappling Club Africa Boys Gi / Teen / White – Yellow / 62KG Boys Gi Teen 62KG White
South Africa
1060points
Athem Ross Group Entry Division Weight Belt
Sbg Cape Town Boys Gi / Kids 3 / White / 34KG Boys Gi Kids 3 34KG White
South Africa
1060points
Ben Hirschberg Group Entry Division Weight Belt
Sbg Cape Town Boys Gi / Teen / Yellow – Orange/Green / 72KG Boys Gi Teen 72KG White
South Africa
1060points
Chanele Fourie Group Entry Division Weight Belt
Gracie Jiu Jitsu Cape Town Female Gi / White / Adult / 70KG Female Gi Adult 70KG White
South Africa
1060points
Heidi Saayman Group Entry Division Weight Belt
Pesfa Female Gi / White / Adult / 95KG Female Gi Adult 95KG White
South Africa
1040points
Clinton Myburgh Group Entry Division Weight Belt
Apex Jiu Jitsu Cape Town Men’s GI / White / Master 1 / 85KG Men’s GI Master 1 85KG White
South Africa
1040points
Coenie Lamprecht Group Entry Division Weight Belt
Gracie Barra Alberton Youth Men’s GI / White / 60KG Youth Men’s GI 55KG White
South Africa
1040points
Damien Claassen Group Entry Division Weight Belt
Marcello Monteiro Association South Africa Boys GI / Kids 2 / White / 26KG Boys GI Kids 2 26KG White
South Africa
1040points
Dehan Van Dyk Group Entry Division Weight Belt
Marcello Monteiro Association South Africa Boys GI / Infant / White / 30KG Boys GI Infant 30KG White
South Africa
1040points
Evan White Group Entry Division Weight Belt
Gracie Barra Kempton Park Boys GI / Junior / White / 45KG Boys GI Junior 37KG White
South Africa
1040points
George Davidson Group Entry Division Weight Belt
Arte Suave BJJ Africa Men’s GI / White / Amateur / 120KG Men’s GI Amateur 120KG White
South Africa
1040points
Kian Jory Group Entry Division Weight Belt
Sbg Cape Town Boys GI / Teen / White – Grey / 72KG Boys GI Teen 62KG White
South Africa
1040points
Natania Cory Group Entry Division Weight Belt
Apex Sports Women’s GI / White / Amateur / 70KG Women’s GI Amateur 70KG White
South Africa
1040points
Nico Britz Group Entry Division Weight Belt
QuanWessels Academy Men’s GI / White / Amateur / 85KG Men’s GI Amateur 85KG White
South Africa
1040points
Obakeng Mahura Group Entry Division Weight Belt
QuanWessels Academy Men’s GI / White / Amateur / 62KG Men’s GI Amateur 62KG White
South Africa
1040points
Pierre De Ru Group Entry Division Weight Belt
Rio Grappling Club Africa Youth Men’s GI / White / 66KG Youth Men’s GI 66KG White
South Africa
1040points
Sebastian Ferreira Group Entry Division Weight Belt
Rio Grappling Club Heidelberg Youth Men’s GI / White / 73KG Youth Men’s GI 73KG White
South Africa
1040points
Thimna Mhlauli Group Entry Division Weight Belt
QuanWessels Academy Men’s GI / White / Amateur / 69KG Men’s GI Amateur 69KG White
South Africa
1040points
Timothy Fogwill Group Entry Division Weight Belt
QuanWessels Academy Men’s GI / White / Amateur / 77KG Men’s GI Amateur 77KG White
South Africa
1040points
Uschi Junge Group Entry Division Weight Belt
Marcello Monteiro Association South Africa Women’s GI / White / Amateur / 95KG Women’s GI Amateur 95KG White
South Africa
840points
Aeidan Houghton Group Entry Division Weight Belt
Apex Sports Men’s GI / White / Amateur / 85KG Men’s GI Amateur 85KG White
South Africa
840points
Caylee Doyle Group Entry Division Weight Belt
Arte Suave BJJ Africa Girls GI / Kids 3 / White / 28KG Girls GI Kids 3 28KG White
South Africa
840points
Jacques Ewald Group Entry Division Weight Belt
1610 BJJ Brotherhood Men’s GI / White / Amateur / 94KG Men’s GI Amateur 94KG White
South Africa
840points
Justin Mancer Group Entry Division Weight Belt
Apex Sports Men’s GI / White / Master 1 / 85KG Men’s GI Master 1 85KG White
South Africa
840points
Layah Economakis Group Entry Division Weight Belt
Apex Sports Girls GI / Infant / White – Grey / 44KG Girls GI Infant 44KG White
South Africa
840points
Levi Economakis Group Entry Division Weight Belt
Apex Sports Boys GI / Kids 3 / White / 24KG Boys GI Kids 3 24KG White
South Africa
840points
Nelson Egas Group Entry Division Weight Belt
Arte Suave BJJ Africa Men’s GI / White / Master 2 / 94KG Men’s GI Master 2 77KG White
South Africa
840points
Timaya Thomson Group Entry Division Weight Belt
Gracie Barra Alberton Women’s GI / White / Amateur / 70KG Women’s GI Amateur 70KG White
South Africa
840points
Tony De Melim Group Entry Division Weight Belt
1610 BJJ Brotherhood Men’s GI / White / Amateur / 77KG Men’s GI Amateur 77KG White
South Africa
840points
Zaheer Ismail Group Entry Division Weight Belt
Marcello Monteiro Association South Africa Youth Men’s GI / White / 60KG Youth Men’s GI 60KG White
South Africa
640points
Dario Abreu Group Entry Division Weight Belt
Sbg Cape Town Men’s GI / White / Amateur / 77KG Men’s GI Amateur 77KG White
South Africa
640points
Etienne Burger Group Entry Division Weight Belt
Arte Suave BJJ Africa Men’s GI / White / Master 1 / 85KG Men’s GI Master 1 85KG White
South Africa
640points
Hannes Jordaan Group Entry Division Weight Belt
QuanWessels Academy Men’s GI / White / Amateur / 120KG Men’s GI Amateur 120KG White
South Africa
640points
Jake de Beer Group Entry Division Weight Belt
1610 BJJ Brotherhood Men’s GI / White / Amateur / 85KG Men’s GI Amateur 85KG White
South Africa
640points
Kade Sequeira Group Entry Division Weight Belt
Gracie Barra Kempton Park Men’s GI / White / Amateur / 62KG Men’s GI Amateur 62KG White
South Africa
640points
Quintin White Group Entry Division Weight Belt
Gracie Barra Kempton Park Men’s GI / White / Master 2 / 94KG Men’s GI Master 2 94KG White
South Africa
60points
Anees Sumsodien Group Entry Division Weight Belt
Renzo Gracie Academy Cape Town Male Gi / White / Adult / 69KG Male Gi Master 2 69KG White
South Africa
60points
Ben Nieuwoudt Group Entry Division Weight Belt
Renzo Gracie Academy Cape Town Boys Gi / Kids 3 / White / 30KG Boys Gi Kids 3 30KG White
South Africa
60points
Benjamin Riley Group Entry Division Weight Belt
Sbg Cape Town Boys Gi / Kids 3 / White / 30KG Boys Gi Kids 3 30KG White
South Africa
60points
Bruce Farthing Group Entry Division Weight Belt
Marcello Monteiro Association South Africa Male Gi / White / Master 2 / 94KG Male Gi Master 2 85KG White
South Africa
60points
Dirk Swartz Group Entry Division Weight Belt
Marcello Monteiro Association South Africa Male Gi / White / Master 1 / 85KG Male Gi Master 1 85KG White
South Africa
60points
Gareth Symons Group Entry Division Weight Belt
Maximillian Academy Male Gi / White / Master 2 / 85KG Male Gi Master 2 85KG White
South Africa
60points
Guy Yates Group Entry Division Weight Belt
Renzo Gracie Academy Cape Town Male Gi / White / Adult / 85KG Male Gi Adult 85KG White
South Africa
60points
Heinz Schneider Group Entry Division Weight Belt
1610 BJJ Brotherhood Male Gi / White / Adult / 77KG Male Gi Adult 77KG White
South Africa
60points
Henk Louw Group Entry Division Weight Belt
Bonzai Martial Arts Men’s GI / White / Amateur / 77KG Men’s GI Amateur 77KG White
South Africa
60points
Jason Craig Group Entry Division Weight Belt
Rio Grappling Club Iron Grip Men’s GI / White / Amateur / 77KG Men’s GI Amateur 77KG White
South Africa
60points
Kai Richards Group Entry Division Weight Belt
Sbg Cape Town Male Gi / White / Adult / 77KG Male Gi Adult 77KG White
South Africa
60points
Lana Van der Merwe Group Entry Division Weight Belt
Rio Grappling Club Africa Women’s GI / White / Amateur / 95KG Women’s GI Amateur 95KG White
South Africa
60points
Mish-al Masoet Group Entry Division Weight Belt
QuanWessels Academy Male Gi / White / Adult / 69KG Male Gi Adult 69KG White
South Africa
60points
Muhammad Basha Group Entry Division Weight Belt
Maximillian Academy Male Gi / White / Master 2 / 94KG Male Gi Master 2 94KG White
South Africa
60points
Neo Botha Group Entry Division Weight Belt
Apex Jiu Jitsu Cape Town Female Gi / White / Adult / 62KG Female Gi Adult 62KG White
South Africa
60points
Nicholas Schwaeble Group Entry Division Weight Belt
1610 BJJ Brotherhood Male Gi / White / Adult / 85KG Male Gi Adult 85KG White
South Africa
60points
Octavian Blignaut Group Entry Division Weight Belt
Maximillian Academy Men’s GI / White / Amateur / 77KG Men’s GI Amateur 77KG White
South Africa
60points
Ridhaa Darries Group Entry Division Weight Belt
Pride Fighting Academy Male Gi / White / Adult / 77KG Male Gi Adult 77KG White
South Africa
60points
Susan Botha Group Entry Division Weight Belt
Apex Jiu Jitsu Cape Town Women’s GI / White / Amateur / 62KG Women’s GI Amateur 62KG White
South Africa
60points
Sven Dearham Group Entry Division Weight Belt
Marcello Monteiro Association South Africa Men’s GI / White / Amateur / 77KG Men’s GI Amateur 77KG White
South Africa
60points
Tawfeeq Brinkhuis Group Entry Division Weight Belt
QuanWessels Academy Male Gi / White / Adult / 77KG Male Gi Adult 77KG White
South Africa
60points
Tim Downing Group Entry Division Weight Belt
Marcello Monteiro Association South Africa Male Gi / White / Adult / 85KG Male Gi Adult 85KG White
South Africa
60points
Travis Smith Group Entry Division Weight Belt
Pesfa Male Gi / White / Adult / 77KG Male Gi Adult 77KG White
South Africa
60points
Wihan Barnard Group Entry Division Weight Belt
Rio Grappling Club Africa Youth Men’s GI / White / 66KG Youth Men’s GI 66KG White
South Africa
40points
Adrian La Grange Group Entry Division Weight Belt
Marcello Monteiro Association South Africa Men’s GI / White / Amateur / 94KG Men’s GI Amateur 94KG White
South Africa
40points
Armand Carstens Group Entry Division Weight Belt
Rio Grappling Club Heidelberg Men’s GI / White / Amateur / 77KG Men’s GI Amateur 77KG White
South Africa
40points
Chase Muir Group Entry Division Weight Belt
Arte Suave BJJ Africa Men’s GI / White / Amateur / 69KG Men’s GI Amateur 69KG White
South Africa
40points
Daniel Kapelus Group Entry Division Weight Belt
Gracie Barra Illovo Men’s GI / White / Amateur / 94KG Men’s GI Amateur 94KG White
South Africa
40points
Deane Botha Group Entry Division Weight Belt
1610 BJJ Brotherhood Men’s GI / White / Amateur / 69KG Men’s GI Amateur 69KG White
South Africa
40points
Dominik Pilch Group Entry Division Weight Belt
Gracie Barra Kempton Park Boys GI / Kids 3 / White / 27KG Boys GI Kids 3 27KG White
South Africa
40points
Gareth Davidson Group Entry Division Weight Belt
Sbg Cape Town Men’s GI / White / Amateur / 77KG Men’s GI Amateur 77KG White
South Africa
40points
Gary Berriman Group Entry Division Weight Belt
Marcello Monteiro Association South Africa Men’s GI / White / Amateur / 69KG Men’s GI Amateur 69KG White
South Africa
40points
Keagan Fourie Group Entry Division Weight Belt
Arte Suave BJJ Africa Men’s GI / White / Amateur / 77KG Men’s GI Amateur 77KG White
South Africa
40points
Kyle Farrell Group Entry Division Weight Belt
Warriors of Faith Men’s GI / White / Amateur / 94KG Men’s GI Amateur 94KG White
South Africa
40points
Luc Uys Group Entry Division Weight Belt
Marcello Monteiro Association South Africa Boys GI / Infant / White – Grey / 38KG Boys GI Infant 38KG White
South Africa
40points
Martin Bezuidenhout Group Entry Division Weight Belt
WSG (Wiekus Swart Grappling) Men’s GI / White / Amateur / 77KG Men’s GI Amateur 77KG White
South Africa
40points
Michaela Van Staden Group Entry Division Weight Belt
Gracie Barra Alberton Women’s GI / White / Amateur / 70KG Women’s GI Amateur 62KG White
South Africa
40points
Mthoko Mtshali Group Entry Division Weight Belt
Rio Grappling Club Heidelberg Men’s GI / White / Amateur / 77KG Men’s GI Amateur 77KG White
South Africa
points
Hannah Griffith Group Entry Division Weight Belt
QuanWessels Academy Women’s GI / White / Amateur / 70KG Women’s GI Amateur 70KG White
South Africa
points
Hayden Jory Group Entry Division Weight Belt
Bjj Globetrotters Men’s GI / White / Amateur / 69KG Men’s GI Amateur 69KG White
South Africa
points
Mike Stopforth Group Entry Division Weight Belt
Apex Sports Men’s GI / White / Master 2 / 94KG Men’s GI Master 2 94KG White
South Africa
points
Theuns Van der Merwe Group Entry Division Weight Belt
Apex Jiu Jitsu Cape Town Male Gi / White / Adult / 94KG Male Gi Adult 94KG White
South Africa